Atsakomybės apribojimas

  • Puslapio skanusmeniu.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti netikslumų arba klaidų. Puslapio autoriai gali atlikti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu, taip pat tai liečia šias sąlygas.
  • Už straipsnių, pamokų, patarimų, komentarų, konsultacijų turinio panaudojimą atsakingas pats vartotojas.
  • Autoriai negarantuoja, kad paslaugos funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be klaidų, kad defektai bus ištaisyti ar kad paslauga bus apsaugota nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Jūs suprantate ir sutinkate, kad bet kokia medžiaga, kurią jūs skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamiesi paslauga, yra išimtinai jūsų nuožiūra bei rizika, ir tik jūs atsakote už žalą, padarytą jūsų sveikatai, kompiuterinei sistemai arba kitiems subjektams,  jūs tai pat prisiimate visas išlaidas būtinoms aptarnavimo paslaugoms, remontui, pataisoms arba žalai atlyginti.
  • Svetainėje skanusmeniu.lt yra skelbiamos nuorodos į kitus interneto tinklalapius, už kurių tikslumą bei nurodomų interneto tinklalapių turinį skanusmeniu.lt autoriai bei administratoriai neatsako.
  • Autoriai ir administratoriai neprisiima jokios atsakomybės ir neprisiima atlyginti turtinius ar kitokius nuostolius.

Jei Jūs nesutinkate su vienu arba daugiau aukščiau išvardintomis sąlygomis, Jūs negalite naršyti/naudoti šią interneto svetainę.